Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ

KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Yarden Aparthotel by Artery Hotels; Abella Suites & Apartments by Artery Hotels;

Zulian Aparthotel by Artery Hotels; Atelier Apart Hotel by Artery Hotels; Daniel Griffin Aparthotel by Artery Hotels; Avena Boutique Hotel by Artery Hotels

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików „cookies”, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 • Przed skorzystaniem ze strony internetowej http://arteryhotels.pl/ (dalej: Serwis) Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje Politykę Prywatności oraz zasady korzystania z „cookies”.

 • W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o skontaktowanie się z nami pod podanymi poniżej adresami e-mail.

 1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach korzystania z usług hotelarskich oferowanych przez obiekty hotelowe Yarden Apart Hotel by Artery Hotels, Abella Suites & Apartments by Artery Hotels, Zulian Aparthotel by Artery Hotels są Maciej Kurdziel oraz Marcin Gawlik, wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Apartments Group s.c. Maciej Kurdziel, Marcin Gawlik z siedzibą w Myślenicach, os. 1000 – lecia 23/26, 32 – 400 Myślenice, nr NIP: 6811971114, e- mail: rodoapartments@arteryhotels.pl ;

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach korzystania z usług hotelarskich oferowanych przez obiekty hotelowe Atelier Aparthotel by Artery Hotels, Daniel Griffin Aparthotel by Artery Hotels, Avena Boutique Hotel by Artery Hotels jest Artery M. Kurdziel, M. Gawlik Spółka jawna z siedzibą w Myślenicach, ul. Kwiatowa 5, 32-400 Myślenice, nr KRS: 0000519784, nr NIP: 6812058240, adres e-mail: rodoartery@arteryhotels.pl .

 1. Zasady przetwarzania danych. Podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych; promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie do tych celów); organizacji wycieczek lub środków transportu (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie do tych celów), a także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 2. Część Pana/Pani danych osobowych mogła zostać pozyskana przez Administratora od portali rezerwacyjnych, jak Booking.com, Expedia, HRS itp., w przypadku dokonywania rezerwacji poprzez takie portale rezerwacyjne.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz wykonywania czynności w związku z pobytem w obiekcie hotelowym niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy oraz wykonania tych czynności. Skutkiem odmowy podania przeze mnie danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji ww. umowy i wykonania ww. czynności.

 4. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni usług Administratora; ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami; bezpieczeństwo klientów/gości hotelowych/osób przebywających na terenie obiektu hotelowego poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego; badanie satysfakcji klientów i określanie jakości obsługi.

 6. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, może ją Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania wraz z krajem zamieszkania,

 • adres e – mail, numer telefonu,

 • wizerunek,

 • dane identyfikacyjne karty kredytowej (jeśli dotyczy),

 • nr rejestracyjny samochodu (jeśli dotyczy),

 • dane podane do wystawienia faktury VAT (jeśli dotyczy).

 1. Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych

 •  podmioty świadczące usługi turystyczne (biura podróży, agencje turystyczne) organizujące wycieczki, wyjazdy dla klientów w ramach współpracy z Administratorem,

 • podmioty świadczące usługi transportowe, w tym korporacje taksówkarskie w ramach współpracy z Administratorem,

 • inne podmioty działające na zlecenie Administratora i współpracujące z Administratorem; dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy o świadczenie usług hotelowych oraz zarządzenie organizacją Administratora (jak podmioty świadczące usługi IT, dostawy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług informatycznych),

 • organy publiczne - w przypadkach określonych przepisami prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz wypełnienia ewentualnych obowiązków archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w tym w celach promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody do tych celów), będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 1. Pozostałe informacje dot. praw osoby, której dane dotyczą

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin Administratora, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: www.arteryhotels.pl

 4. Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z zasadami korzystania z plików cookies bezpośrednio po pierwszym wejściu na stronę internetową http://arteryhotels.pl/.

 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 8. Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z Serwisu mają charakter anonimowy i nie służą identyfikacji użytkownika.

 9. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.